Veřejné zakázky Státní veterinární správy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní veterinární správa
IČO: 00018562
ID profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-sprava

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení licencí Citrix 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Obnova počítačového vybavení pracovníků SVS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2021 08.07.2021 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budově SVS Ostrava Vítkovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2021 29.04.2021 10:00
Nákup multifunkčních barevných tiskáren pro SVS ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka a montáž klimatizace v budově SVS Ostrava Vítkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 19.04.2021 10:00
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2021 06.04.2021 10:00
Nákup mobilních telefonů pro SVS
VZ malého rozsahu Zadávání 24.11.2017 05.12.2017 12:00
Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis
nadlimitní Vyhodnoceno 05.10.2017 15.11.2017 12:00
všechny zakázky