Veřejné zakázky Státní veterinární správy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní veterinární správa
IČO: 00018562
ID profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-sprava

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup služeb technické provozní podpory pro řešení HSM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 09.03.2021 10:00
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 29.03.2021 10:00
Úklid v budovách Státní veterinární správy v rámci Moravskoslezského kraje a na pracovištích VHS Otice, VHS Diema, VHS Český Těšín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 11.03.2021 10:00
Nákup notebooků pro potřeby SVS
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2021 12.02.2021 10:00
Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy
nadlimitní Hodnocení 13.01.2021 19.02.2021 10:00
Nákup mobilních telefonů pro SVS
VZ malého rozsahu Zadávání 24.11.2017 05.12.2017 12:00
Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis
nadlimitní Vyhodnoceno 05.10.2017 15.11.2017 12:00
všechny zakázky