Veřejné zakázky Státní veterinární správy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní veterinární správa
IČO: 00018562
ID profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-sprava

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2ks čtyřkolek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 05.03.2018 14:00
Implementace centrálního řešení vzdáleného elektronického podpisu a pečetě podle nařízení eIDAS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 05.03.2018 12:00
Nákup mobilních telefonů pro SVS
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.11.2017 05.12.2017 12:00
Dodávka služebního vozidla pro potřeby ústředního ředitele SVS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2017 20.10.2017 10:00
Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis
nadlimitní Hodnocení 05.10.2017 15.11.2017 12:00
všechny zakázky