Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka nákladního vozidla pro přepravu kontejnerů
Odesílatel Oldřich Břinda
Organizace odesílatele Státní veterinární správa [IČO: 00018562]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2020 15:29:06
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2

Jedná se o Změnu zadávací dokumentace č. 2. Na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace zadavatel provedl úpravu v zadávací dokumentaci (včetně Přílohy č. 1 - Technická specifikace) předmětu dodávky.

Takto upravené dokumenty - Zadávací dokumentace (č. j. SVS/2020/060061-G; ze dne 20.7.2020 a Příloha č.1 ze dne 20.7. 2020 - nahrazují dokumenty původní.


Přílohy
- ZMENA_ZD_c2___TECHN_SPECIFIKACE__FIN_DOPIS__NAKLADNI_VUZ_23_7_2020.pdf (349.78 KB)
- ZADAVACI_DOKUMENTACE_c_2_FIN_UPR_NAKLADNI_VUZ_23_7_2020.pdf (791.32 KB)
- PR_c_1___ZMENA_c_2_TECHNICKA_SPECIFIKACE_FIN_UPR_23_7_2020.pdf (500.79 KB)