Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup mobilních telefonů pro SVS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilních telefonů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy pro podání nabídek (zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Slezská 7/100
120 56 Praha 2
Kontakt: Mgr. Pavel Karásek, tel: 227010162, e-mail: p.karasek@svscr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.11.2017 10:00
Datum zahájení: 12.10.2017 10:00