Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění:
- Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových
kotelen
- Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace
- Potřebná úprava plynu v obou kotelnách
- Rozvod užitkové vody
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.svscr.cz)
Kontakt: Ing. Oldřich Břinda, odborný rada, oddělení veřejných zakázek ÚVS SVS;
Telefon, e-mail: +420 227 010 157, o.brinda@svscr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 10:00
Datum zahájení: 22.02.2021 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):