Veřejná zakázka: Poskytování Informačního systému právních informací (ISPI) pro potřeby Státní veterinární správy 2018 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 80
Systémové číslo: P18V00000006
Evidenční číslo zadavatele: SVS/2018/058781-G
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování Informačního systému právních informací (ISPI) pro potřeby Státní veterinární správy 2018 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajistit pro zadavatele dodávku licencí, jejich užívání a podpora nového právního informačního systému obsahujícího komplexní a aktuální právní a další související informace (např. rozhodnutí soudu, komentáře), a to v rámci síťové instalace či instalací ISPI. Zadavatel požaduje dodání ISPI, jeho uvedení do provozu, zajištění aktualizace ISPI, proškolení 40 vybraných zaměstnanců zadavatele k jeho využívání a poskytování podpory po celou dobu provozování ISPI. Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem specifikaci obsahových a technických požadavků ISPI. Popisy požadovaných služeb a specifikací jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární správa
 • IČO: 00018562
 • Poštovní adresa:
  Slezská 7/100
  120 56 Praha 2
 • Název oddělení: Odbor legislativní a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.svscr.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky