Veřejná zakázka: Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 115
Systémové číslo: P20V00000011
Evidenční číslo zadavatele: S-SVS/2021/004051-G
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-001708
Datum zahájení: 13.01.2021
Nabídku podat do: 19.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby provozní aplikační podpory a rozvoje Odborného informačního systému zadavatele (dále též „OIS SVS“ nebo „OIS“) tak, aby byla zajištěna požadovaná funkčnost, dostupnost a naplnění dalších požadovaných provozních parametrů uvedeného informačního systému, včetně zajištění následného rozvoje, či úprav v souladu s potřebami zadavatele a legislativou České republiky a EU po dobu 48 měsíců.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje tyto služby:
- Provozní podpora OIS SVS
a) Zajištění 1. úrovně systémové podpory OIS (HelpDesk)
b) Zajištění 2. a 3. úrovně systémové podpory OIS Management incidentů)
c) Zajištění služeb uživatelské podpory OIS (HotLine)
d) Poskytování služeb správy dokumentace (Dokumentace)
e) Pravidelná školení uživatelů OIS (Školení uživatelů)

- Rozvoj OIS SVS
a) Zajištění realizace změnových požadavků OIS SVS (Realizace změn OIS)
b) Analytická, konzultační a metodická podpora rozvoje OIS (Konzultace)
c) Zajištění služeb školení uživatelů a administrátorů OIS (Odborná školení)

Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž:
- převzetí provozu a údržby OIS včetně provádění provozních úprav od stávajícího dodavatele. Lhůta pro převzetí je stanovena na jeden měsíc od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- převzetí provozu a údržby OIS, přičemž veškeré úpravy a rozvoje OIS budou implementovány do současného řešení,
- management změn související s rozvojem OIS SVS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární správa
 • IČO: 00018562
 • Poštovní adresa:
  Slezská 7/100
  120 56 Praha 2
 • Název oddělení: Odbor legislativní a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.svscr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky