Veřejná zakázka: Zajištění provozní podpory a rozvoje eSSS na období 2023 - 2027

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 141
Systémové číslo: P22V00000005
Evidenční číslo zadavatele: SVS/2022/086409-G
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-035942
Datum zahájení: 07.09.2022
Nabídku podat do: 12.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozní podpory a rozvoje eSSS na období 2023 - 2027
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je správa elektronického systému spisové služby ICZ e-spis® (dále jen „ESSS“) v prostředí Státní veterinární správy v rozsahu a parametrech definovaných dle rozdělení do oblastí A, B, C. Služby spojené s podporou ESSS provozované Státní veterinární správou České republiky budou poskytovány na níže uvedené moduly:
a) Spisová služba
b) Modul elektronické podatelny datových zpráv
c) Modul důvěryhodnosti
d) Modul konverze do výstupního formátu
e) Statistika
f) Elektronická podatelna
g) Úkoly
h) Integrace na Czechpoint@office
i) REX
j) Registratury
k) Modul eIDAS pro ověřování a podepisování
l) E-deska
m) Důvěryhodná elektronická spisovna ICZ DESA
n) Výukový program

a jejich následujících rozšíření či rozvoje dle požadavků SVS ČR (Objednatele)

o) Autentizační protokol – Kerberos
p) Přímá editace
q) Vizualizovaný elektronický podpis
r) Publikace a anonymizace smluv
s) Generování doložky právní moci nastavení skrytých vstupních polí
t) Oblíbené položky šablon el. dokumentů a registratur
u) Doložka o nabytí právní moci – kontrola certifikátů původního PDF
v) Viditelný elektronický podpis
w) Hromadné nastavení práv na šablony el. dokumentů


A Paušální služby (průběžně poskytované služby) - podpora ESSS (produkční i testovací prostředí)
Poskytovatel poskytne v rámci paušální ceny následující služby:
1. Správa systému ESSS
1.1. Standardní správa/administrace ESSS a jeho produktových částí
1.2. Incident management
1.3. Údržba systému
1.3.1. Standardní údržbu
1.3.2. SW maintenance
2. Technická a metodická podpora oprávněným osobám Objednatele na pracovišti Objednatele - řešení požadavků
2.1. Podpora v souvislosti se správou systému
2.2. Konzultace
B Ad hoc služby – rozvoj a podpora ESSS hrazená nad rámec paušálních služeb
1. Provádění update na základě úpravy vyžádané Objednatelem
2. Technická podpora oprávněným osobám Objednatele
3. Školení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní veterinární správa
 • IČO: 00018562
 • Poštovní adresa:
  Slezská 7/100
  120 56 Praha 2
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 7252011025266

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.svscr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky